ARHIVA BROJEVA

PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

Prof. dr Željko Nikač,
Kriminalističko-policijska akademija,Beograd

Dr Vanda Božić, naučni saradnik,
Pravni fakultet, Zagreb

U radu je izložena borba protiv nasilja u porodici u Republici Srbiji prema novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, odredbama Krivičnog zakonika i drugim propisima. U prvom delu su izloženi relevantni međunarodnopravni izvori za suzbijanje nasilja u porodici koje je prihvatila RS i uskladila unutrašnje propise. Drugi deo rada obuhvata legislativna rešenja iz našeg zakonodavstva i s tim u vezi rešenja iz nedavno usvojenog Zakona o suzbijanju nasilja u porodici. Dalje je razmotreno stanje i kretanje nasilja u porodici u našoj zajednici u 2016. godini, posebno nakon usvajanja lex specialis propisa. U funkciji zaštite prava na život i drugih vrednosti ukazano je na ulogu policije i specijalizovanih linija rada, angažovanih na suzbijanju nasilja u porodici. U zaključnim razmatranjima dati su pojedini predlozi de lege ferenda u cilju unapređenja zakonskih rešenja i prevencije nasilja u porodici.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa