ARHIVA BROJEVA

KADROVI U DRŽAVNOJ UPRAVI – PREGLED NAJVAŽNIJIH PROPISA I AKTUELNO STANJE U REPUBLICI SRBIJI

dr Radoje Brković, redovni profesor Pravnog fakulteta
Univerziteta u Kragujevcu,
direktor Centra za radno i socijalno pravo

Dejan Vučinić, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta
Univerziteta u Kragujevcu

Uprava je ključni mehanizam preko kojeg država vrši svoju vlast, tačnije jedan deo svoje izvršne vlasti. Iako upravu čine kako državni subjekti tako i nedržavni, činjenica je da je najveći i najznačajniji deo uprave vezan upravo za državu, odnosno državni sektor. Dobro funkcionisanje izvršne vlasti u znatnoj meri zavisi od adekvatno uređene i delotvorne državne uprave, pa je u tom smislu od prvorazrednog značaja za samu državu, a potom i za sve ostale subjekte društvenog života koji sa njom stupaju u različite pravne odnose. Dakle, možemo reći da je za dobro funkcionisanje uprave zainteresovana kako država, tako i društvo u celini. Predmet analize u daljem tekstu biće kadrovi državne uprave, odnosno personalni element kao ključni resurs uprave koji istovremeno u bitnoj meri određuje kvalitet njenog rada. Aktuelnost teme proističe iz činjenice da smo kao država poslednjih nekoliko decenija u procesu reformi na mnogim poljima, naročito u periodu nakon 2000. godine i krupnih društveno-političkih promena, kada se pod uticajem kako domaćih društvenih faktora, tako i usled obaveza koje je Srbija preuzela usled želje za članstvom u Evropskoj uniji, vrši reforma kako državne tako i celokupne javne uprave. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa