ARHIVA BROJEVA

LIKVIDACIONI BILANSI I IZVEŠTAJI, OBUSTAVA LIKVIDACIJE I POKRETANJE STEČAJA

Dr Milovan Milić

LIKVIDACIONI BILANSI I IZVEŠTAJI,
OBUSTAVA LIKVIDACIJE I POKRETANJE
STEČAJA

U okviru likvidacije privrednih društava, pored pojma likvidacije privrednih društava, obaveštavanja poverilaca i prijavljivanja potraživanja, Zakonom o privrednim društvima predviđeni su likvidacioni bilansi i izveštaji, obustava likvidacije i pokretanje stečaja. Polazeći od predmeta ovog rada, prvo ćemo govoriti o početnom likvidacionom bilansu i početnom likvidacionom izveštaju, a zatim o godišnjim likvidacionim izveštajima, obustavi likvidacije, pokretanju postupka stečaja zbog prezaduženosti i, na kraju, o dokumentima koji se sastavljaju nakon naplate poverilaca. Uređujući početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izveštaj, Zakonom o privrednim društvima, između ostalog, propisano je da likvidacioni upravnik sastavlja početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izveštaj i da su ortaci, komplementari, odnosno skupština dužni da donesu odluku o njegovom usvajanju u rokovima utvrđenim ovim zakonom.

Pored početnog likvidacionog bilansa i početnog likvidacionog izveštaja, propisano je da likvidacioni upravnik u toku likvidacije podnosi godišnji likvidacioni izveštaj o svojim radnjama, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja, a nije završena, ortacima, komplementarima, odnosno skupštini na usvajanje, najkasnije u roku od tri meseca po isteku svake poslovne godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa