ARHIVA BROJEVA

PRAVO PREČE KUPOVINE OBEZBEĐNIH POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU

Prof. dr Vladimir Kozar,
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija,
Novi Sad

PRAVO PREČE KUPOVINE
OBEZBEĐNIH POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine. Ovim zakonom menja se i dopunjava veliki broj odredbi osnovnog zakonskog teksta, koji je takođe noveliran 2014. godine, a u čl. 65-67. sadrži odgovarajuće "prelazne i završne odredbe", odnosno "samostalne članove" koji nisu inkorporisani u osnovni zakonski tekst, jer nisu njegove izmene i dopune.

Novelom iz 2017. godine u osnovni zakonski tekst dodat je član 136g, koji ustanovljava zakonsko pravo preče kupovine u korist razlučnog, odnosno založnog poverioca, kao i sa njima povezanih lica, na predmetu razlučnog, odnosno založnog prava, u slučaju prodaje neposrednom pogodbom. Dakle, pored ugovora i testamenta, izvor prava preče kupovine može biti i zakon,1 s tim što zakonsko pravo preče kupovine deluje erga omnes, dok ugovorno pravo preče kupovine deluje inter partes, odnosno ono se može istaći i prema trećem licu samo ako je ono bilo u konkretnom slučaju nesavesno.2

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa