ARHIVA BROJEVA

OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH - KAO PRAVO I KAO OBAVEZA

dr Vesna Bilbija,
savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu

OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH
- KAO PRAVO I KAO OBAVEZA

Iako Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu iz jula meseca 2014. godine, nisu obuhvaćene odredbe poglavlja IV Zakona o radu, koje nosi naziv "Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje", pogrešno bi bilo zaključiti da je ova oblast statična. U savremenim uslovima poslovanja, očekivanje zagarantovanog radnog mesta je nestalo i zamenjeno je zahtevom da se zaposleni stalno dokazuju na konkurentnom i zahtevnom tržištu. Ovo naročito u kontekstu trenda produženja životnog veka, kada mnoge veštine i radne sposobnosti brzo postaju prevaziđene, zahtevajući od zaposlenih da pohađaju različite obuke, permanentno se usavršavaju i prilagođavaju. Princip doživotnog učenja, lifelong learning principle, nalazi široku primenu u oblasti radnog prava, a tradicionalno blisku vezu rada i obrazovanja, čini još bližom. 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa