ARHIVA BROJEVA

NEOPRAVDANO RASKIDANJE RADNOG ODNOSA

Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

NEOPRAVDANO RASKIDANJE
RADNOG ODNOSA

 

Neopravdano otkazivanje radnog odnosa od strane poslodavca naziva se još i abizivno raskidanje radnog odnosa. To je zloupotreba prava jednostranog raskidanja radnog odnosa.
"Abizivno otkazuje poslodavac koji vršeći svoje subjektivno pravo jednostranog raskidanja radnog odnosa otkazom radniku protivno osnovnim načelima pravnog poretka, protivno dobrim poslovnim običajima ili protivno svrsi i granicama određenim za vršenje prava otkazivanja, ako otkazuje bez dovoljno razloga, protivno privrednom i socijalnom cilju zajamčene stabilnosti zaposlenja odnosno ako daje otkaz koji je neopravdan sa socijalnog stanovišta." (Šunderić dr Borivoje: "Evolucija radnih odnosa ličnog rada sredstvima u svojini građana", Magistarska teza, strana 88, Beograd, 1977. godine)..

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa