ARHIVA BROJEVA

BROJ 2. GODINA 2018, FEBRUAR 2018. IZLAZI MESEČNO.Na marginama zajedničkih odredaba o osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

Mr Slobodan Ilijić, član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije


Politrauma tela i multiple povrede u parničnom postupku

Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak


Od žrtve do zločinca

Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Srbije Branislava Knežić, naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Krivično delo nadripisarstva iz člana 342. Krivičnog zakonika

Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku


Povreda prava pretpostavke nevinosti - naknada štete

Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


Kadrovi u državnoj upravi - pregled najvažnijih propisa i aktuelno stanje u Republici Srbiji

dr Radoje Brković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, direktor Centra za radno i socijalno pravo Dejan Vučinić, saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu


Otkaz zbog nepoštovanja discipline i privremena sprečenost za rad zbog bolesti

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u penziji


Ugovorna kamata i njena stopa

Đorđe L. Nikolić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu


Okončanje likvidacije i odgovornost za štetu

Dr Milovan Milić


Prava i obaveze vlasnika posebnih delova u stambenim zgradama - novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Mr Radmila Bosanac, advokat


Osnivanje liceja

Dr Emilija Stanković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu


IZDVAJAMO: OPŠTI IMOVINSKI ZAKONIK ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU IZ 1888. GODINE


RAZDIO VIII

Neke zakonjačke (pravničke) izreke i postavke koje, iako ne mogu zakona ni preinačiti ni zamijeniti, mogu mu, ipak, objasniti razum i smisao.


čl. 987.
Zakon je za svakoga zakon.


čl. 988.
Zakon je zakon, ma kako opor bio.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa