ARHIVA BROJEVA

BROJ 12. GODINA XIX, DECEMBAR 2017. IZLAZI MESEČNO.RADNO PRAVO

Preuzimanje po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja


PARNIČNI POSTUPAK

Izuzeće sudije u parničnom postupku


VEŠTAČENJE

Odnosi medicine i pravosuđa u Srbiji kroz dva veka veštačenja


JAVNA UPRAVA

Javna uprava kao servis građana u Srbiji - realnost ili spisak želja?


PRIVREDNO PRAVO

Poslovnik o radu skupštine društva sa ograničenom odgovornošću - Model


PORESKO PRAVO

Fragmentacija visine poreza na imovinu


MEĐUNARODNO PRAVO

Vladavina prava kao preduslov za članstvo Crne Gore u EU


NASLEDNO PRAVO

Odricanje od nasledstva u korist određenog naslednika (član 216. Zakona o nasleđivanju)


KODIFIKACIJA

Prilog potpunijem definisanju saobraćajnih pojmova u radnom tekstu Građanskog zakonika Srbije


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVOKRIVIČNO PRAVO

Rad u javnom interesu kao kazna iz člana 52. Krivičnog zakonika u sudskoj praksi


KRIVIČNO PRAVO

Genocid - Pojam i elementi


IZDVAJAMO: OPŠTI IMOVINSKI ZAKONIK ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU IZ 1888. GODINE


RAZDIO VIII

Neke zakonjačke (pravničke) izreke i postavke koje, iako ne mogu zakona ni preinačiti ni zamijeniti, mogu mu, ipak, objasniti razum i smisao.


čl. 987.
Zakon je za svakoga zakon.


čl. 988.
Zakon je zakon, ma kako opor bio.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa