ARHIVA BROJEVA

BROJ 2. GODINA XIX, FEBRUAR 2017. IZLAZI MESEČNO.NOVI PROPISI Razlozi za donošenje Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Iz Obrazloženja Predlagača Zakona


BANKE I BANKARSKI POSLOVI Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu

Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda


OBLIGACIONO PRAVO Naknada materijalne i nematerijalne štete fizičkim i pravnim licima u pravu Republike Srbije

Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu Prof. dr Vladimir Kozar, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


SUDSKA PRAKSA - MEDIJSKO PRAVO

Sentence priredio: Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu


KODIFIKACIJA Marginalije uz Radni tekst Građanskog zakonika Republike Srbije

Dr Gordana Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Nišu


PRAVO EVROPSKE UNIJE Pravni sistem EU

Dr Gordana Gasmi, Institut za uporedno pravo


SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU Suđenje u razumnom roku u parnicama iz radnih odnosa kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava i praksu domaćih sudova

Mr Vesna Bilbija


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji


RADNO PRAVO Provera radne sposobnosti i položaj zaposlenog

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


NASLEDNO PRAVO Dugovi ostavioca i odgovornost naslednika

Dragoslav Đokić, advokat u penziji


IZDVAJAMO: OPŠTI IMOVINSKI ZAKONIK ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU IZ 1888. GODINE


RAZDIO VIII

Neke zakonjačke (pravničke) izreke i postavke koje, iako ne mogu zakona ni preinačiti ni zamijeniti, mogu mu, ipak, objasniti razum i smisao.


čl. 987.
Zakon je za svakoga zakon.


čl. 988.
Zakon je zakon, ma kako opor bio.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa