ARHIVA BROJEVA

Značaj i uloga bezbednosne preventive u nacionalnoj bezbednosti države

Dejan Labović, dipl.krim.
specijalista bezbednosti i kriminalistike
Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Uvodna razmatranja

Bezbednosna preventiva, istorijski posmatrano, predstavlja relativno novu pojavu, sa značenjem koje sve više dobija primarno, ali i prioritetno mesto i ulogu po pitanju teorije i prakse savremene nacionalne bezbednosti i uopšte bezbednosti međunarodne zajednice.

Proučavanju bezbednosne preventive u savremenim državama se već poodavno prišlo veoma intenzivno. Njeno proučavanje se danas vrši sa različitih aspekata, vojnih, političkih, ekonomskih, socijalnih, pravnih, sa aspekta civilne zaštite, kriminalistike i kriminologije, medicine itd.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa