ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2002.

 

BROJ 11. GODINA V

NOVEMBAR 2002

IZLAZI MESEČNO

Kompjuterizacija sudova u Srbiji

Autor:Gordana Mihailović, predsednik Drugog opštinskog suda u Beogradu

SAVEZNI USTAVNI SUD, USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE, USTAVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE I VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE


Nadležnost Saveznog ustavnog suda za odlučivanje po ustavnim žalbama

Autor: Jovanka Savinšek, advokat

Izostanak restitucije kod smetanja poseda

Autor: Zoran Tanasković, advokat

Metodologija i tehnika izrade propisa

Autor: Svetlana Radosavljević, savetnik sekretara u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo

Viši trgovinski sud


Reforma računovodstva u Srbiji

Autor: Branko Ž. Ljutić, profesor bankarskog i berzanskog poslovanja, Pravni fakultet u Beogradu

Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS


Prestanak potrebe za obavljanjem određenih poslova kod poslodavca

Autor: Vera Kusovac

PRIVREDNI SPOROVI


Siva ekonomija i mere za njeno suzbijanje

Autor: Mr Vladimir Knežević

UPRAVNI SPOROVI


Prinudna naplata na potraživanjima poreskog dužnika i pravni lekovi

Autor: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Naknada za korišćenje prirodnih resursa

Autor: Anka Gopić

Fakultativno određivanje pritvora po novom Zakoniku o krivičnom postupku

Autor:Dr Duško Perović

Zaštita autorskih prava u oblasti kompjuterskih programa - francuska i evropska iskustva

Autor: Mr Miloš Prvulović

Srpski građanski zakonik


Vrhovni sud SAD

Autor: Mr Predrag Vukasović, istraživač - saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

AKTUELNOSTI U PRIMENI PROPISA

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa