ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Maj 2006.

BROJ 5. GODINA IX

MAJ 2006

IZLAZI MESEČNO

Reforma penzijskog osiguranja u balkanskim zemljama - izazovi, dostignuća i klopke

Autor: Prof. dr Aleksandar Petrović, Pravni fakultet u Nišu

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog suda Srbije

Metodi za rešavanje individualnih radnih sporova

Autor: Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet u Nišu

Odgovori na pitanja sa Intermexovog Mega savetovanja - Radno pravo

Autor odgovora: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Povodom predloga Nacionalne strategije reforme pravosuđa - Stazom političkog pravosuđa?

Autor: Dr Zoran R. Tomić

UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Založno pravo na pokretnim stvarima - ručna zaloga

Autor: Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog suda Srbije

VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Konverzija deviznog u dinarsko potraživanje i pravo na zateznu kamatu

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

PRIVREDNI SPOROVI

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa