ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2005.

 

BROJ 7-8, GODINA VIII

JUL-AVGUST 2005

IZLAZI MESEČNO

Primena novih zakonskih rešenja u postupcima stečaja pokrenutim po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji

Autor: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog suda Srbije

Ustavni sud Republike Srbije

Vrhovni sud Republike Srbije

Privatizacija


Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa

Autor: Radovan Bezbradica, savetnik Ustavnog suda Srbije

UPRAVNI SPOROVI


Kompenzacioni prigovor i prigovor protivtražbine radi prebijanja

Autor. Prof. dr Gordana Stanković, Pravni fakultet - Niš

Likvidacija privrednog društva

Autor: Tihomir Milanović, advokat

PRIVREDNI SPOROVI


Osnovne karakteristike krivično-procesnog zakonodavstva Srbije i poželjni pravci njegovog budućeg razvoja

Autor: Prof. dr Stanko Bejatović

Vanredna kontrola odluke o dodeli stana zaposlenom

Autor: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Praktična iskustva u sprovođenju komunitarnih propisa o energetici

Autor: Darka Vujović, pomoćnik direktora JP "Elektroprivreda Srbije"

RADNI ODNOSI

Priredio: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu

Privatizacija

Autor: Milan Milović

Prava deteta maloletničko pravosuđe - odabrani međunarodni instrumenti

Priredio: Dragan Obradović, sudija Okružnog suda u Valjevu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa