ARHIVA BROJEVA

Privredna društva i novi Zakon o zaštiti od požara

Autor: Prof. dr Milan Milošević

 

Potreba za donošenjem Zakona o zaštiti od požara zasnovana je na već pomenutoj potrebi usklađivanja materije o protivpožarnoj (i protiveksplozijskoj) zaštiti sa novim ustavnim odredbama i drugih zakona sa kojima se Zakon o zaštiti od požara neposredno dodiruje, kao i na potrebi usklađivanja domaćih propisa u pomenutim oblastima sa legislativom Evropske unije. Preciznije rečeno, donošenjem ovog zakona treba da se stvore osnove za efikasniju zaštitu ljudi i materijalnih dobara, da se inoviraju i urede podzakonski propisi, da se omogući efikasnija primena tehničkih propisa, da se bolje uredi organizacija i osposobljavanje vatrogasno-spasilačkih i vatrogasnih jedinica, da se pojača odgovornost subjekata zaštite od požara, i da se urede druga važna pitanja.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa