ARHIVA BROJEVA

Prikaz Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", broj 1/2011 od 20.01.2011. godine)

Biljana Antić,
prosvetni inspektor

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, dalje: Zakon), odredbama član 82. propisuje da učenik polaže završni ispit nakon završenog osmog razreda.

Završnim ispitom procenjuje se stepen ostvarenosti opštih i posebnih standarda postignuća u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Nakon obavljenog završnog ispita učeniku se izdaje javna isprava i on stiče pravo na upis u srednju školu bez polaganja kvalifikacionog ispita, osim prijemnog ispita za proveru izuzetnih sposobnosti, koji učenik polaže na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa