ARHIVA BROJEVA

Odluka suda o nenadležnosti

O nesaglasnosti člana 100. i člana 216. stav 1. tačke 2. Zakona o prekršajima 

dr Tomica Delibašić,
savetnik u Višem prekršajnom sudu, Beograd

 

Pitanje nadležnosti, posebno stvarne nadležnosti organa vlasti, od bitnog je značaja za zakonitost postupka i mera koje ti organi preduzimaju prema građanima, jer samo nadležni sud ili drugi organ može izreći zakonom propisane sankcije prema učiniocu nedozvoljenih radnji, pa se povreda zakonom ustavnovljene stvarne nadležnosti smatra bitnom povredom postupka. Dešava se da sud odnosno organ državne vlasti utvrdi da nije nadležan da postupa po podnetom zahtevu, imajući u vidu prirodu tog zahteva, da je nadležan neki drugi sud ili organ, kada se konstatujući nenadležnost, postavlja pitanje kakvu odluku taj organ donosi. Iako je osnovno pravilo da ako postoji organ koji je nadležan da odlučuje u predmetu, odnosno po nekom zahtevu, da tom organu kao nadležnom treba uputiti predmet, dešava se da zakoni nemaju o ovome identične odredbe, pa i da ovo pravilo postane sporno i da se u praksi uvek tako ne postupa. Posebno nas ovde interesuju odredbe Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 116/2008, 111/2009), jer on ima dve odredbe o tome, koje je teško dovesti u međusobnu vezu, pa izazivaju i sporove i različito postupanje.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa