ARHIVA BROJEVA

Novi Zakon o socijalnoj zaštiti, osnovni pravni instituti i zaštita prava korisnika usluga

Borisav Čolić,
sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

 

Ustavni osnov i razlozi za donošenje Zakona

Odredbe člana 69. Ustava Republike Srbije,  utvrđuje načela i obaveze u oblasti socijalne zaštite građana i njihovih porodica, kojima je neophodna društvena pomoć radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljavanje uslova osnovnih životnih potreba. Ustav u pomenutoj odredbi propisuje da građani i porodice u napred navedenim slučajevima imaju pravo na socijalnu zaštitu, čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva. Obaveza zakonodavca prema članu 97. Ustava Republike Srbije, je da uređuje i obezbeđuje sistem i u oblastima drugih oblika socijalne sigurnosti kao što su: sistem u oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa