ARHIVA BROJEVA

Nezakoniti prestanak radnog odnosa i naknada štete

Vera Kusovac

Danum sine iniuria esse non potest (sec.Paulus-D.50,17,151).

- Šteta ne može nastati bez nepravde -

Uvodne napomene

Članom 191. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05 i 61/05), propisano je da, ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva.

Pored vraćanja na rad, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa