ARHIVA BROJEVA

RADNO PRAVO

Sentence pripremio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

SMANJENJE NAKNADE ŠTETE
NA IME IZGUBLJENE ZARADE
PO OSNOVU NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

Vrednost naknade štete štete na ime izgubljene zarade po osnovu nezakonitog prestanka radnog odnosa se smanjuje za vrednost prihoda koje je zaposleni ostvario radom za to vreme

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa