ARHIVA BROJEVA

ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA KAO SVEDOKA I OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU

mr Minja Simović, advokat

Abstrakt: U ovom tekstu je prikazan normativni okvir zaštite žrtava trgovine ljudima u svetlu zakonskih i drugih odredaba i rešenja, prvenstveno Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije. Imajući u vidu savremene međunarodne standarde i inicijative, osnovne komponente jednog sveobuhvatnog sistema zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima trebalo bi da uključuju i obavezne mere zaštite žrtava i svedoka koji učestvuju u krivičnom postupku. Radi se o specifičnom krivičnom delu, gde je žrtva posebno osetljiva i traumatizovana, pa je neophodna njena odgovarajuća zaštita, u skladu sa pravilima međunarodnog prava.

Iz straha od osvete žrtve često odbijaju da svedoče u krivičnom postupku protiv organizatora. Bez zaštite njene lične sigurnosti, žrtva neće biti u stanju da svojim svedočkim iskazom doprinese uspešnom okončanju krivičnog postupka protiv počinilaca krivičnog dela.

Dakle, osim iz humanih razloga, u interesu je celokupne društvene zajednice da zaštiti žrtvu trgovine ljudima kako bi se ona nesmetano pojavila u ulozi svedoka u krivičnom postupku.

Ključne reči: žrtva, trgovina ljudima, zaštita, krivični postupak, svedok-oštećeni

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa